Lingua Polonica

O języku polskim

Język polski, choć „piękny i bogaty” nie należy do najprostszych systemów gramatycznych, a jego fonetyka może sprawić drobne trudności. Jednak nie są to przeszkody, których nie można pokonać.

Przy pomocy wykwalifikowanych nauczycieli, sprawdzonych metod, profesjonalnie przygotowanych i indywidualnie dobranych programów oraz ciekawych pomocy dydaktycznych można nauczyć się tego języka. Opanowanie języka ma ogromne znaczenie, ponieważ może znacząco ułatwić obcokrajowcom życie codzienne w Polsce i pozwoli pokonać bariery kulturowe. Na płaszczyźnie zawodowej może to także przynieść wiele korzyści. Cudzoziemcy pracujący w firmie łatwiej i szybciej odnajdą się w nowej sytuacji, zintegrują się ze współpracownikami i zwiększy się efektywność ich pracy.

Aby to osiągnąć posługujemy się specjalnie przygotowanymi programami. Są one dostosowane do wymagań i oczekiwań kilentów. Napisali je wykwalifikowani nauczyciele opierając się na wieloletnim doświadczeniu w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego oraz znajomości metod nauczania dorosłych.

Zajęcia skonstruowane są w ten sposób, aby student mógł w jak najkrótszym czasie samodzielnie porozumieć się w języku polskim. Na początkowym etapie nauczania kładziemy nacisk głównie na umiejętności komunikacyjne, co jednak nie oznacza lekceważenia umiejętności pisania i czytania.

Uczący się nie muszą opanowywać pamięciowo struktur. Nowy materiał jest wprowadzany, naturalnie przyswajany i utrwalany poprzez odgrywanie prostych sytuacji komunikacyjnych. Jego zakres gramatyczny i leksykalny został odpowiednio dobrany i ma wymiar praktyczny. Dzięki odpowiedniej konstrukcji programu proste elementy, których uczymy, są wykorzystywane do budowania coraz bardziej skomplikowanych struktur.

Niezwykle istotny wydaje się fakt, iż wszyskie zajęcia prowadzone są w języku polskim. Już od pierwszego spotkania student „oswaja się zjęzykiem”, przyzwyczaja się do niego. Native speaker bez użycia innego języka w sposób zrozumiały i jasny wprowadza ucznia w arkana nowego języka. Jest to możliwe także dzięki temu, że na lekcji wykorzystujemy interesujace materiały wizualne, programy multimedialne, ciekawe teksty, gry, zabawy i krzyżówki. Wszystko to sprawia, że stres związany z nauką nowego języka jest praktycznie wyeliminowany.

Staramy się stworzyć optymalne warunki do opanowania naszego języka i poznania naszej kultury, dlatego też proponujemy zajęcia indywidualne,lub grupowe na różnych poziomach zaawansowania, od początkujących poprzez średniozaawansowanych, a kończąc na zaawansowanych.

Poziom intensywności kursów zależy od możliwości i wymagań klientów.